סידרה בעבודה – זיקנה

מזה מספר חודשים אני עוסקת בנושא הזיקנה. אני מוצאת את עצמי מרותקת על ידי קמטים וסימני הדעיכה – דווקא בפרחים, סמל היופי והרעננות. ההתקמטות מביאה מראה חדש לפרחים ולעלים, מרתק אולי יותר מקודמו, בעל אלף צורות וזויות.
הנה טעימה ראשונה.

ICHa121208_075.jpgICHa121222_023.jpgICHa130509_044.jpgICHb121206_024a.jpg

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.