מסע

מרוקו – מסע אל ארץ אבות

מסע למרוקו, שהחל עם ספקות, היה למקור לגאווה והתחברות לשורשים. כאן הבנתי פתאום שמשפחתי חיה במרוקו דורות רבים, יותר דורות מאשר בישראל. ואולי בפעם הראשונה חשתי בת גאה ליהודי מרוקו, ששימרו תרבות כה עשירה וייחודית