ציור

אמנות, ציור, צילום, תערוכה

אמנות השעה

התערוכה "בעיות השעה" שנפתחה בהלנה רובינשטיין נוגעת במיקומה של האמנות ביחס לנושאים שהחברה עוסקת בהם. התערוכה מהרהרת בנושא, תוך התבוננות בעבודות שנעשו בארץ מהעשורים האחרונים, ומשאירה לצופה מרחב מחשבה ותגובה